Nabízíme

PRŮZKUMNÉ A GEODETICKÉ PRÁCE
Průzkumy pro ověření stavebního záměru

Geodetické zaměření objektů i pozemků

Rekonstrukce historických objektů a městských center

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE
Návrh stavby

Počítačové vizualizace, 3D modely a animace

Návrh interiérů

Návrh zahrad

Dispoziční, provozní, objemové a jiné studie

KOMPLEXNÍ PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU STAVBY
Projektová dokumentace pro územní řízení

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Prováděcí projekt

Pomoc s výběrem dodavatele stavby

Autorský dozor během stavby

INŽENÝRSKOU ČINNOST
V zastoupení zajistíme projednání dokumentace s orgány státní správy

Zajištění kolaudace stavby

Zajistíme právní pomoc při uzavírání smluv

 

Potřebujete poradit? Rádi Vám pomůžeme info@ramprojekt.cz

Komentáře nejsou povoleny.